PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

Atelier Bemel neemt de beveiliging van persoonsgegevens heel ernstig. We hebben dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Atelier Bemel bij de verwerking van persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Atelier Bemel kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk of via je organisatie) diensten van de Atelier Bemel afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Atelier Bemel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Atelier Bemel gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Atelier Bemel je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Atelier Bemel. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Atelier Bemel en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Op de website van Atelier Bemel worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk hieronder bij de rubriek Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Atelier Bemel gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

DELEN MET DERDEN

Atelier Bemel kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Atelier Bemel deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Atelier Bemel correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit Atelier Bemel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Atelier Bemel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Atelier Bemel je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke toestemming.
  • Op verzoek van overheidsinstanties zal Atelier Bemel de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

COOKIES

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Atelier Bemel maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Met je toestemming plaatst Atelier Bemel tracking cookies op je apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van de Atelier Bemel bezoekt. Hierdoor kan Atelier Bemel te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Atelier Bemel bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Het dient om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Atelier Bemel maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt de Atelier Bemel inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Atelier Bemel de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Googleen over het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Atelier Bemel heeft hier geen invloed op. Atelier Bemel heeft Google geen toestemming gegeven om de via Atelier Bemel verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Atelier Bemel draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Atelier Bemel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Atelier Bemel je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt 3 jaar danwel drie 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Atelier Bemel je persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelierbemel.be

Atelier Bemel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

Atelier Bemel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Atelier Bemel heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door ons of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Atelier Bemel verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Atelier Bemel via info@atelierbemel.be

https://www.atalierbemel.be is de website van Atelier Bemel.

Atelier Bemel is als volgt te bereiken:

Heirstraat 569
3630 Opgrimbie (Maasmechelen)
Ond-nummer: BE0669.770.350
Telefoon: +32 475 90 20 58
E-mailadres: info@atelierbemel.be

KLACHTEN

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Atelier Bemel, verzoekt Atelier Bemel je om zo snel mogelijk contact op te nemen via: info@atelierbemel.be

Atelier Bemel zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.

WIJZIGINGEN

Atelier Bemel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.